Kom och sjung med oss

”Nothing is weirder than Sacred Harp. Its favored subject matter–the pilgrim, the grave, Christ’s blood–is stark; its style–severe fourths and otherworldly open fifths–has been obsolete for more than a century. Its notation, in which triangles, circles and squares indicate pitch, looks like cuneiform. Yet it exudes power and integrity. Five people sound like a choir; a dozen like a hundred.” -Give Me that Old-Time Singing, Time Magazine

Sacred Harp, eller shape note singing som det också kallas, är en av Nordamerikas äldsta sångtraditioner. Ödsligt vackra melodier sjunges i fyra stämmor a capella, för full hals och med stadig och rivig rytm. Att sjunga Sacred Harp är inte att sjunga i kör, utan det är att sjunga tillsammans, för sin egen skull och för andras. ”The Sacred Harp” är sångboken vi sjunger ur, men är också den mänskliga rösten, världens mest fantastiska instrument!

Vi träffas på söndagar jämna veckor, kl. 18.00 i Vindhemskyrkan, Uppsala. Kom och sjung med oss!

OBS! De flesta uppdateringar sker via vår Facebook-sida.

Vi samarbetar med Bilda studieförbund.